top of page

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U stemt er hierbij mee in dat wij u deze voorwaarden langs elektronische weg toesturen en via deze website ter beschikking stellen. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

De NLdigital Voorwaarden 2020 treft u hier aan.

bottom of page